شرکت بازرگانی بی نی سی به مدیریت برادران قرصی (تهران . سه راه تهران پارس . جاده آبعلی . خیابان اتحاد . کوی 2 شرقی . پلاک 3 تلفن : 02177345559)