به سایت کارخانه تولید قطعات خودرو فولادشید خوش آمدید

پراید

تیبا

سمند

پارس

405

دیگر

درب-موتور-پراید

درب موتور

درب-جانبی-پراید

درب جانبی

درب-موتور-پراید-141

درب موتور 141

درب-موتور-پراید-132-.

درب موتور 132

گلگیر-پراید-جلو-راست-و-چپ

گلگیر جلو راست و چپ

گلگیر-پراید-جلو-راست-و-چپ.

گلگیر عقب راست و چپ

سینی-کامل-پراید

سینی کامل

رکاب-پراید

رکاب

رام-زیر-رادیاتور-پراید.png1

رام زیر رادیاتور

رام زیر موتور پراید

رام زیر موتور

دیباق-سپر-جلو-..jpgپراید

دیاق سپر جلو

دیاق-سپر-عقب-پراید

دیاق سپر عقب

اکسل-عقب-پراید-CNG

اکسل عقب

اکسل-عقب-پراید-CNG

اکسل عقب CNG

سقف-پراید-پانچ-دار

سقف پانچ دار

سقف-پراید-بدون-پانچ

سقف بدون پانچ

ابرویی-چراغ-جلو-پراید(زه-چراغ)

ابرویی چراغ جلو (زه چراغ)

ابرویی-چراغ-عقب-پراید

ابرویی چراغ عقب (زه چراغ)

سینی-شاسی-پراید-صبا-راست-و-چپ

سینی شاسی صبا راست و چپ

سینی-شاسی-پراید-131-بدون-پرچمی-راست-و-چپ

سینی شاسی 131 بدون پرچمی راست و چپ

ابرویی-بالای-کلاف-پراید-راست-و-چپ

ابرویی بالای کلاف راست و چپ

ابرویی-کلاف-پراید-100X-(بدون-شیشه)-راست-و-چپ

ابرویی کلاف 100X (بدون شیشه) راست و چپ

هلالی-گلگیر-عقب-پراید-راست-و-چپ

هلالی گلگیر عقب بلند راست و چپ

اکسل-عقب-تیبا-231

اکسل عقب 231

اکسل-عقب-تیبا-231

اکسل عقب 211

دیباق-سپر-جلو-تیبا.

دیاق سپر جلو

دیباق-سپر-عقب-تیبا

دیاق سپر عقب

درب-موتور-سمند

درب موتور

گلگیر-جلو-سمند-راست-و-چپ

گلگیر جلوراست و چپ

رکاب-سمند-راست-و-چپ

رکاب راست و چپ

درب-موتور-پارس

درب موتور

رکاب-پارس

رکاب

رکاب-405

رکاب

هلالی-گلگیر-عقب-405-و-راست-و-چپ.

هلالی گلگیر عقب راست و چپ

درب-موتور-سورن

درب موتور سورن

رکاب-پارس

رکاب پارس

درب-موتور-ال90

درب موتور ال 90

پراید

تیبا

سمند

پارس

405

ال 90

سورن

206

درب-موتور-پراید

درب موتور

درب-جانبی-پراید

درب جانبی

درب-موتور-پراید-141

درب موتور 141

درب-موتور-پراید-132-.

درب موتور 132

گلگیر-پراید-جلو-راست-و-چپ

گلگیر جلو راست و چپ

گلگیر-پراید-جلو-راست-و-چپ.

گلگیر عقب راست و چپ

سینی-کامل-پراید

سینی کامل

رکاب-پراید

رکاب

رام-زیر-رادیاتور-پراید.png1

رام زیر رادیاتور

رام زیر موتور پراید

رام زیر موتور

دیباق-سپر-جلو-..jpgپراید

دیاق سپر جلو

دیاق-سپر-عقب-پراید

دیاق سپر عقب

اکسل-عقب-پراید-CNG

اکسل عقب

اکسل-عقب-پراید-CNG

اکسل عقب CNG

سقف-پراید-پانچ-دار

سقف پانچ دار

سقف-پراید-بدون-پانچ

سقف بدون پانچ

ابرویی-چراغ-جلو-پراید(زه-چراغ)

ابرویی چراغ جلو (زه چراغ)

ابرویی-چراغ-عقب-پراید

ابرویی چراغ عقب (زه چراغ)

سینی-شاسی-پراید-صبا-راست-و-چپ

سینی شاسی صبا راست و چپ

سینی-شاسی-پراید-131-بدون-پرچمی-راست-و-چپ

سینی شاسی 131 بدون پرچمی راست و چپ

ابرویی-بالای-کلاف-پراید-راست-و-چپ

ابرویی بالای کلاف راست و چپ

ابرویی-کلاف-پراید-100X-(بدون-شیشه)-راست-و-چپ

ابرویی کلاف 100X (بدون شیشه) راست و چپ

هلالی-گلگیر-عقب-پراید-راست-و-چپ

هلالی گلگیر عقب بلند راست و چپ

اکسل-عقب-تیبا-231

اکسل عقب 231

اکسل-عقب-تیبا-231

اکسل عقب 211

دیباق-سپر-جلو-تیبا.

دیاق سپر جلو

دیباق-سپر-عقب-تیبا

دیاق سپر عقب

درب-موتور-سمند

درب موتور

گلگیر-جلو-سمند-راست-و-چپ

گلگیر جلو راست و چپ

رکاب-سمند-راست-و-چپ

رکاب راست و چپ

درب-موتور-پارس

درب موتور

رکاب-پارس

رکاب

رکاب-405

رکاب

هلالی-گلگیر-عقب-405-و-راست-و-چپ.

هلالی گلگیر عقب راست و چپ

درب-موتور-ال90

درب موتور

درب-موتور-سورن

درب موتور

رکاب-206..png1

رکاب

اخبار و رویدادها

شرکت تولیدی قطعات صنعتی فولادشید

تنها تولیدکننده سقف پراید در کشور

در صورت تمایل به همکاری با ما تماس حاصل فرمایید: 2-42499071-031

شرکت تولیدی قطعات صنعتی فولادشید

تنها تولیدکننده سقف پراید در کشور

در صورت تمایل به همکاری با ما تماس حاصل فرمایید: 2-42499071-031
درباره ما

متن درباره ما

مدیران ارشد

مدیرعامل:

محسن پیرمرادیان

 مدیریت

مدیر کارخانه:

مهدی کافی موسوی

هماهنگی و مجری امور اجرایی، بازرگانی، مالی و اداری

مدیر تولید:

مرتضی رحیمی

برنامه ریزی و تولید محصولات طبق برنامه