به سایت کارخانه تولید قطعات خودرو فولادشید خوش آمدید

مهدی کافی موسوی

مدیر کارخانه

هماهنگی و مجری امور اجرایی، بازرگانی، مالی و اداری