به سایت کارخانه تولید قطعات خودرو فولادشید خوش آمدید

مرتضی رحیمی

مدیر تولید

برنامه ریزی و تولید محصولات طبق برنامه